Posts made in กันยายน, 2017

รีวิวประสบการณ์ศัลยกรรมไทย – เกาหลี 10 ปี 8 ล้านบาท #สวยยันกระดูก

Posted by on ก.ย. 25, 2017 in Beauty, Koreansurgery, Travelling

รีวิวประสบการณ์ศัลยกรรมไทย – เกาหลี 10 ปี 8 ล้านบาท #สวยยันกระดูก

                รีวิวประสบการณ์ศัลยกรรมไทย-เกาหลี 10 ปี 8 ล้านบาท #สวยยันกระดูก         แจ้งรายการผ่าตัดและราคาโดยรวมก่อนนะคะ  ไทย  1999 อายุ 18 ปี (ผ่าตัดครั้งที่ 1) - ทำจมูก 15,000 บาท  2010  อายุ...

Read More