Posts made in พฤษภาคม 22nd, 2013

Arctic Hotel

Posted by on พ.ค. 22, 2013 in Greenland, Greenland

Arctic Hotel

  Arctic Hotel..Greenland  Date : July 2011  Trip : Scandinavia 2011  โรงแรมอาร์คติก ตั้งอยู่ที่เมือง อิลูลิซัท ประเทศกรีนแลนด์ เป็นโรงแรม 4 ดาว ภายในโรงแรมดังกล่าวมีห้องประชุมระดับ 5 ดาวไว้คอยบริการ...

Read More